AUTORIZAREA FUNCTIONĂRII

Autorizațiile legale de funcționare ale Camerei sunt:

       Numărul şi data înscrierii în registrul special: Nr. 762 din data de 07.10.1997 (este acelaşi cu numărul sentinței Judecătorești prin care s-a acordat personalitatea juridică).

       Codul Fiscal este Nr. 9962017 din data de 24.11.1997.

       Confirmarea luării în evidenţă de către Ministerul tutelar conform art. 52 alin. 1 si alin. 2 din O.G. nr. 26/31.01.2000 a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe al României - Departamentul Comerţ Exterior cu Nr. C4/1709 din data de 17.12.2001.

       Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul Naţional pentru Camera de Comerţ şi Industrie România - Republica Moldova are Nr. 47 din data de 28.09.2004.

       Certificatul Oficial nr. 022/CP/2739/2011 atestă că suntem o Cameră Bilaterală de utilitate publică în conformitate cu dispoziţiile art. 46 raportat la art. II din Legea pentru modificarea şi completarea Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului. Acest Certificat Oficial a fost primit la recepția oficială de la Palatul Camerei Naționale a României de la Ambasadorul Republicii Moldova în România.